ჩვენ ვართ ამ ორგანიზაციის წევრები

European Environmental Bureau EEB

International Solar Energy Society ISES

Youth and Environment in Europe YEE

International Youth Professionals Foundation

Youth Employment Summit Network

Committee on Sustainable Energy at UN/ECE

Space Generation Advisory Council


2000 წლიდან ჩვენი ორგანიზაცია გახდა საერთაშორისო მზის ენერგიის ასოციაციის
ნაციონალური ბიურო - ISES Georgia. www.ises.org